- healer og skaber balance

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for alle produkter – indretnings- forløb, rådgivning, workshops og foredrag – hos FUNE.

FUNE , CVR nr. 33 27 46 96, v/Angelicca Freja Parmone Ravn, Holmevej 24, 5854 Gislev.
Mail: mail@fune.dk
Mobil 26 25 88 18

MobilePay 26 25 88 18

Kunden har 14 dages fortrydelsesret.

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms.

Betalingsfrister
Generelt er betalingsfristen 14 dage netto fra fakturadato fra FUNE, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Tilmelding er bindende.
Køber er først sikret en plads/rådgivning når pengene er gået ind på kontoen, eller hvis andet er aftalt.

Betaling i rater
Efter aftale med FUNE kan køber betale i rater mod et gebyr. Der udfærdiges en kontrakt med aftale om betalingsdatoer, som både køber og sælger skal skrive under på. Underskrivning kan være et ja, ok, okay på en mail.
Tilmelding er bindende. Køber er først sikret en plads når første rate er gået ind på kontoen.

Hvis køber ønsker at ophøre samarbejdet med FUNE betales de resterende rater med det samme.

For sen betaling og rykkere
FUNE henholder sig til rentelovens regler omkring for sen betaling. Ved for sen betaling tilskrives der 8 % i rente pr. påbegyndt måned. Desuden pålægges der 100,- kr. i gebyr pr. rykkerskrivelse.

 

Betalingsbetingelser

* Parmone Ler 
Ved køb af healende Chakraskåle er der 14 dages fortrydelsesret så længe skålen ikke er pakket ud.
Ved bestilling af personlig healende Chakraskål, betales der et depositum på 1.000 kr., der ikke betales tilbage, hvis køber fortryder bestillingen eller købet. Når skålen er pakket ud, kan den ikke sendes retur, med mindre andet er aftalt. 

* Workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding er bindende.
Køber er først sikret en plads når pengene er gået ind på FUNEs konto, eller hvis andet er aftalt.

Hvis køber afbestiller inden tilmeldingsfristens udløb får køber pengene tilbage.

Hvis køber vil afbestille, efter tilmeldingsfristens udløb har køber følgende valgmuligheder: Køber kan sende en anden person end køber selv, eller køber kan udveksle købers workshop til nogle af FUNEs andre ydelser.

* Køb af Bevidst IndretningsAkademi/Spirituel boligindretningskursus er bindende når kurset er betalt (også første rate). Køber har adgang til Akademiet så længe det eksisterer. Køber har købt en licens og må derfor ikke videre give materialet eller link til Akademiet til tredjeperson.

* Køb af Indretnings- forløb og rådgivning er bindende. Køber er først sikret et rådgivningsforløb når pengene er gået ind på FUNEs konto.

Køber kan ændre dennes tid op til 48 timer inden købers aftale.

I tilfælde af ændringer fra FUNEs side af bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Aflyses en dag, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Hvis køber afbestiller købers indretningsforløb inden 14 dage før første rådgivning, bliver køber faktureret et administration- og forberedelses gebyr på 20 % af prisen.

Hvis køber vil afbestille, når der er under 8 dage til start, har køber følgende valgmuligheder: Køber kan overdrage indretningsforløbet til en anden, eller køber kan udveksle købers forløb til nogle af FUNEs andre ydelser. Når der er 8 dage eller under til indretningsforløb-start, kan køber ikke længere få pengene retur.

* Bestilling af foredrag er bindende.
Hvis køber afbestiller foredraget inden 14 dage før afvikling betales honoraret ikke retur.

Ansvar
FUNE fra tager sig et hvert ansvar angående al arbejde udført i boligen / matriklen.

FUNE kan under ingen omstændigheder drages ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Rettigheder
FUNE har alle rettigheder til de udleverede materialer, der stilles til rådighed på kurser, indretningsforløb, foredrag og workshops. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale, der er personligt. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug eller efter aftale med FUNE.

FUNE – november 2015